Kdo si hraje, nezlobí

Cílem kroužku je rozvoj dovedností dětí hrou. A to dovedností sociálních, motorických, grafomotorických a mnoha dalších.

Budeme skákat, kreslit, běhat, obtiskovat, foukat, mačkat, stříhat, spojovat, povídat si, chytat, poznávat, zkoušet, otvírat, hledat, obracet, cvrnkat, kutálet, přemýšlet, smát se a pořád si budeme jenom hrát.

Kroužek je vhodný i pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, nebo potížemi ve zmíněných dovednostech. 

Pro holky a kluky, kteří ještě nechodí do školy (cca od 4 do 6 let) a rádi si hrají.