Hana Breníková

ředitelka organizace

Telefon:    + 420 774 855 133

E-mail:      brenikova@rcvlnka-plzen.cz

Organizaci MOTÝL a Rodinné centrum Vlnka jsem zakládala na rodičovské dovolené v roce 2004 společně se svými kamarádkami. Některé z nich dodnes v MOTÝLu působí jako zaměstnanci, některé chodí dobrovolně pomáhat zejména při jednorázových akcích.

Motivací k založení organizace bylo zejména to, že jsem chtěla prakticky využít obě své profese - fyzioterapii a speciální vychovatelství, své zkušenosti z Centra pobytových a ambulantních služeb ve Zbůchu a denního rehabilitačního stacionáře MUDr. Jiřího Bláhovce a věnovat se klientům se zdravotním postižením (ZP) komplexněji a zároveň uspokojit jejich poptávku po zájmových aktivitách, jejichž nabídka pro osoby se ZP byla v roce 2004 velmi omezená.

V roce 2004 začal MOTÝL nabízet "jen" výchovně vzdělávací a zájmové aktivity pro malé děti (Rodinné centrum Vlnka) a pro děti se zdravotním postižením (MOTÝL). Postupně se naše aktivity rozvíjely a rozvíjely, až se v roce 2008 vyvinuly do 2 sociálních služeb (raná péče a sociálně terapeutické dílny) a spoustu aktivit pro rodiny s malými dětmi (Rodinné centrum Vlnka a projekt Vědomé rodičovství). V roce 2015 se Rodinné centrum Vlnka stalo samostatnou organizací a z prorodinných aktivit zůstaly v MOTÝLu aktivity pro rodiče a pro rodiče s dětmi. Do Vlnky se přesunuly aktivity pro děti (odpolední kroužky, miniškolka a příměstské tábory)

S postupným vývojem MOTÝLa jsem si vyzkoušela všechny pracovní pozice včetně úklidu a údržbářských prací, protože jsme začínali na dobrovolnické bázi a finanční prostředky přicházely postupně až později. Myslím, že nejen z tohoto důvodu si vážím každé pozice v týmu a jsem vděčná za dobře odvedenou práci jednotlivých zaměstnanců.

Od založení organizace stále rozvíjím své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení sebe, týmu i organizace. Velmi důležité jsou pro mě dobré vztahy a tak se snažím, aby v obou organizacích byli zodpovědní a spokojení zaměstnanci, kteří dělají svou práci kvalitně, s láskou a nadšením ke spokojenosti klientů a s respektem k individualitě každého jedince.

Přeji vám spoustu krásných zážitků a radosti s vašimi nejbližšími.