Edita Bourová

lektorka Angličtiny a Němčiny pro školáky

Už během studia na Pedagogické fakultě ZČU jsem vedla jazykové kurzy. Mám bohatou zkušenost s výukou předškolních a školních dětí, teenagerů, ale i dospělých, a to jak v kurzech, ve firmách, tak v soukromých hodinách.

Výuku zaměřuji tak, abych vyšla vstříc osobním potřebám každého klienta. Vytvářím si proto vlastní výukové materiály - pracovní listy. Míru procvičování a tempo v hodinách přizpůsobuji každé skupině zvlášť. Během lekcí se věnujeme čtení s porozuměním, procvičování gramatiky, překladům, poslechům, konverzaci a také tvorbě vlastních textů. Hodně se u toho zasmějeme a pobavíme. To je kouzlo skupinové výuky.

Moje motto: Jazyk lze dřív nebo později naučit každého, jen je potřeba přijít na to, jak. 

Angličtina je velice vhodná jako první cizí jazyk, neboť má nenáročný systém časování a skloňování.

Při výuce využívám učení nápodobou, které je dětem přirozené. Tento způsob výuky se velice osvědčuje při trénování výslovnosti. Slovní zásobu čerpám z témat, která jsou dětem známá a blízká (rodina, zvířata, barvy...), postupně je rozvíjíme. Respektuji věk dětí a jejich schopnost soustředit se na omezenou dobu, proto podle aktuální situace střídám aktivity vyžadující soustředění s uvolňujícími činnostmi. Důsledně využívám principu častého opakování. Z každé hodiny si děti odnášejí pracovní list, kde jsou zaznamenána nová slovíčka včetně výslovnosti, aby mohli rodiče doma s dětmi trénovat.

Němčina je jazyk, který je na školách opomíjen, při tom je to pro nás Čechy mnohem víc aktuální. Vaše dítě si uvědomí, že existují další jazyky, navykne si jazyku učit a nebude pro něho problém v tom nadále