Shrnutí poznatků z Dotazníku spokojenosti klientů prorodinných aktivit,

Leden 2020

Anonymní dotazník vyplnilo 32 rodičů.

Převážná většina návštěvníků centra je spokojená se všemi nabízenými službami, personálem, vnitřními i venkovními prostory.

Děkujeme za všechny názory, náměty, připomínky a poděkování za naši práci. Díky zpětné vazbě můžeme přispět ke zlepšení chodu aktivit.

Níže jsou reakce na vaše podněty

Nabídka kroužků a aktivit vyhovuje 93 % rodičům z celkového počtu odpovědí.

Návrhy rodičů pro nové aktivity:

 • Jeden rodič si přeje podporu jazykových kurzů

V RC Vlnka probíhá výuka Angličtiny a Italštiny pro dospělé. Pro děti nabízíme kurz Angličtiny pro předškoláky.

Možná je i individuální výuka s rodilou mluvčí, po domluvě.

Hlubší zdokonalování jazykových znalostí přenecháváme na specializované jazykové školy.

Informace o možnosti navštěvovat RC Vlnka se většina rodičů dozvěděla z doporučení a internetu.

Prostory v budově centra a přilehlá zahrada:

Většina rodičů je spokojena s prostory, kde probíhají kroužky i s prostorem obýváčku.

 • Jeden rodič uvedl poznámku o kapacitě dětí kroužků s doprovodem a na zúženou možnost prostoru pohybu při tomto počtu. Ve většině kurzů je maximální počet 12 dětí (v některých kurzech méně), což je v souladu s hygienickými normami a daném prostoru.
 • Jeden rodič připomíná malé prostory v obýváku a místo, kde je zvýšená koncentrace "bacilů".

Prostory celého centra v rámci našich finančních možností upravujeme a zpohodlňujeme průběžně každým rokem. Prostor zvětšit nelze, ale upravujeme ho vhodným nábytkem a prvky ke hraní pro děti.

Samozřejmostí je denní úklid a větrání prostor dle potřeb, 2x ročně pravidelné čištění koberců a pohovek. Hračky pravidelně omýváme a desinfikujeme. Rodiče mají možnost využít obývák pro nejnutnější úkony (krmení, občerstvení) a z prostoru odejít a nezdržovat se. Dobu, kterou stráví v našem centru, si určují sami, dohlíží i na své malé děti, které mají často sklon k ochutnávání všeho, "co jim přijde do cesty", čímž se může zvýšit zdravotní riziko.

Se zahradou jsou klienti spokojeni, žádné výhrady na zahradu u budovy centra nebyly v dotazníku zmíněny.

Čistota prostor:

93 % rodičů je spokojeno s čistotou prostor v budově. Rodiče konkrétně neuvedli, co by se dalo zlepšit a proto nemůžeme reagovat na připomínky.

Pomůcky používané při aktivitách

Převážná většina rodičů je spokojena s využívanými pomůckami, jeden rodič by uvítal změnu na cvičení (využívat jiné pomůcky než míčky).

Pro nejmenší děti využíváme při aktivitě Cvičení převážně míčky z důvodu hygienické údržby, pro malé děti jsou lákavé a příjemné k úchopu. Širokou škálu pestrých pomůcek nabízí pak následný kurz Veselá školička, kterou mohou navštěvovat rodiče s dětmi od 1,5 roku.

Náplň kroužku

Většina rodičů je spokojena s náplní kroužků

 • Jeden rodič z celkového počtu odpovídajících je velmi spokojený s náplní a časovým rozvržením aktivit v kroužku Veselá školička. Uvedl přání o změně hry pexesa. Veselou školičku lektorují 3 lektorky, je možné se obrátit přímo na lektorku v daném kurzu a přijít s poznatkem, rodiče mají prostor se vyjádřit, spolupracovat. Aktivita rodičů je vítána.
 • Jeden rodič aktivně oslovil po začátku kurzu lektorku s poznatkem na obměnu a zpestření aktivity na kroužku Cvičení. Uvítal by více říkadel, básniček u své lektorky (v porovnání se suplující lektorkou). Od té doby se dle slov rodiče situace zlepšila a nadále se vyvíjí.

Lektoři jsou pravidelně průběžně vzděláváni v jejich znalostech a dovednostech. Díky vzdělání mohou přinést i další nápady do jednotlivých kurzů. Ceníme si upřímnosti vyjádření a aktivity rodiče o snahu průběhu činností v kroužku.

S přístupem lektorů, odborností, způsobem komunikace i suplování je většina rodičů spokojena.

Jednorázové akce

Většina rodičů je spokojena s tématy, úrovní náročnosti a pochopitelnosti úkolů pro děti, včetně občerstvení, krámku s výrobky Terapeutických dílen i odměn pro děti.

Tým centra těší ústní pozitivní zpětná vazba od rodičů i dětí z nedávno uskutečněných akcí Mikulášská a Karneval.

 • Jeden rodič z celkového počtu odpovídajících se dotazuje na rychlé obsazení míst na program Mikulášská a na přednostní umístění dětí, které vystupují přímo na programu (Tanečky, Roztleskávačky) a jejich kamarádů.

Vystupující děti mají přednostní právo na účast v programu, s čímž rodič přinášející tento poznatek, souhlasí. Vystupující děti mají i v některých případech sourozence, z etického hlediska je tedy lístek objednán i pro něj a jeho rodiče. Počet návštěvníků je nutné regulovat, všichni rodiče jsou o kapacitní situaci informování předem, zejména aby zvážili počet objednaných doprovodných míst (babičky, tety a další příbuzní).

Doprovodné vystoupení dětí z kroužků je pravidelným a obohacujícím prvkem a ukázkou zdokonalování dětských dovedností, na které se vždy malí i velcí návštěvníci těší.

Bohužel někteří rodiče tuto situaci zřejmě využili pro objednání lístku pro svého kamaráda a přihlásili ho svým jménem. V této situaci není možné, aby zaměstnanci centra zkoumali blíže každého dalšího přihlášeného, či počet členů v rodině, spoléháme na čestnost a ohled rodičů.

Při kapacitně omezených jednorázových akcích je v nabídce "pouze" 100 volných míst v 5-ti rezervačních blocích. Přidání dalších bloků není časově možné, i s ohledem na počet odehraných vystoupení pro samotné zaměstnance - herce v programu a jejich fyzické možnosti.

Webové stránky

Většina rodičů nalezne na webových stránkách centra to, co potřebují. Někteří naopak uvádí, že je složité něco nalézt.

Na webu neustále pracujeme, zlepšujeme ho a snažíme se o přehlednost. S konkrétními dotazy se mohou rodiče obracet do kanceláře RC Vlnka nebo nás kontaktovat mailem či telefonicky.

 • Jeden rodič se zrakovou vadou přichází s návrhem na úpravu možnosti si rozvrhy zvětšovat, přibližovat a oddalovat.

Se specifickými požadavky se můžete obracet do kanceláře ihned po zjištění "problému", zaměstnanci v RC Vlnka Vám mohou pomoci na místě, či je můžete dotazovat telefonicky, mailem. Není třeba čekat na shrnující dotazník spokojenosti.

Náhradový systém Auksys

Pro více než polovinu rodičů je systém přehledný a vyhovující. V případě, že mají rodiče s přihlášením problémy nebo si nejsou zcela jisti při jeho obsluze, mohou se obrátit do kanceláře RC Vlnka či na e-mailovou adresu rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz.

 • Rodiče zmiňují nemožnost si lekce nahradit při plné kapacitě kurzů. Můžete se obrátit na svého lektora či do kanceláře RC Vlnka a domluvit se na konkrétním řešení. RC Vlnka není povinno zajistit náhradní termíny za omluvené lekce, možnosti náhrad jsou v našem centru bonusem.
 • Jeden rodič zmiňuje neodeslání info při uvolnění místa v lekci. Každý klient má svoje přístupové heslo, kde si může zkontrolovat dostupné místo v kurzu, případně se může obrátit telefonicky či mailem do kanceláře RC Vlnka.

Systémem vygenerované maily o uvolnění místa spadají v mailové poště často do složky "spam", doporučujeme si tedy prohlédnout i tuto složku.

V ručně psaných přihláškách se často setkáváme s nečitelností nebo s hůře čitelným písmem rodičů a může nastat situace, kdy není v systému nastavena správná mailová adresa. To může být i důvodem k tomu, že nepřichází informační mail o uvolnění místa. Doporučujeme se obrátit do kanceláře RC Vlnka s konkrétním dotazem, kde situaci většinou okamžitě vyřešíme.

Návrhy na vzdělávací semináře

 • Častou připomínkou pro neúčast je hlídání dětí. Většinou probíhají semináře a vzdělávací bloky v době, kdy není možné umístit děti do Miniškolky. V některých seminářích je možné mít děti s sebou, rodiče jsou o této možnosti předem informováni.
 • Jeden rodič si přeje více výchovných seminářů

Ročně se v RC Vlnka uskuteční 10-12 seminářů, snažíme se o širší záběr, abychom oslovili, co největší počet klientů.

S nápady a připomínkami se můžete obracet do kanceláře RC Vlnka nebo na e-mail rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz.