Shrnutí poznatků z Dotazníku spokojenosti klientů prorodinných aktivit

Shrnutí poznatků z Dotazníku spokojenosti klientů prorodinných aktivit z června 2022

Anonymní dotazník vyplnilo 52 rodičů.

Převážná většina návštěvníků centra je spokojená se všemi nabízenými službami, personálem, vnitřními i venkovními prostory.

Děkujeme za všechny názory, náměty, připomínky a poděkování za naši práci. Díky zpětné vazbě můžeme přispět ke zlepšení chodu aktivit.

Níže jsou reakce na vaše podněty.

1. Nabídka kroužků a aktivit vyhovuje 98 % rodičům z celkového počtu odpovědí.

Návrhy rodičů pro nové aktivity:

Někteří rodiče by uvítali kroužek "Zpěv pro děti"

 • Kroužek zaměřený pouze na zpěv se pokusíme zařadit od dalšího pololetí (jaro 2023). V současné době je zpívání náplní kroužku Hudební školička, zazpívat si s námi můžete i v kroužku Veselá školička, kde je zpívání jen částí 1h a 1,5h programu.

Jeden rodič by uvítal kroužek Hra na klavír

 • Naše organizace je zaměřena na skupinové kroužky. Výuku hry na klavír zařazovat nebudeme, lze využít ZUŠ.

Jeden rodič by uvítal kroužek Gymnastika nebo Míčové hry

 • V minulém roce u nás probíhal kroužek Gymnastiky, o který byl malý zájem, proto jsme rozšířili nabídku kroužku i o další pohybové aktivity a nazvali ho Těláček.
 • Míčové hry jsou součástí Sporťáčku a těšit se na ně můžete i v Těláčku.
 • Organizace nedisponuje hřištěm určeným pro míčové hry, proto u nás nenabízíme fotbal ani jinou podobnou aktivitu.

Jeden rodič by u nás rád viděl kreativní kroužek pro děti ve věku 1,5 roku.

 • Kreativní tvoření pro děti ve věku od 1,5 roku je součástí kroužku Veselá školička, kde probíhají i jiné aktivity pro všestranný rozvoj dětí
 • Samostatný kreativní kroužek pro takto malé děti zavádět nebudeme.

Jeden rodič by rád mezi kroužky viděl cvičení pro děti ve věku 2,5 - 3 roky.

 • Kroužek pro děti ve věku od 2,5 let je v dopolední nabídce Cvičení pro kojence a batolata
 • V dopoledním kroužku Veselá školička tvoří část náplně i pohybové aktivity. Veselá školička je však primárně zaměřena na všestranný rozvoj

2.  Informace o možnosti navštěvovat RC Vlnka se většina rodičů dozvěděla jako doporučení, na internetu a na základě letáků a plakátů rozvěšených v okolí.

3. Prostory v budově centra a přilehlá zahrada:

Většina rodičů je spokojena s prostory, kde probíhají kroužky i s prostorem obýváčku.

Někteří rodiče by byli rádi, kdyby byl opraven chodník u dveří průchodu

 • O opravu chodníku již několik let opakovaně žádáme majitele - ÚMO Plzeň 1.

Někteří rodiče připomínají malé prostory šatny a v zimě chladno v těchto prostorech.

 • Prostory celého centra jsou využity na maximum. Prostor šaten se nám lépe vyřešit nepodařilo. Budeme rádi za konkrétní nápady.
 • V zimním období je v prostoru šatny chladno z důvodu častého otevírání dveří (příchody a odchody klientů), ani tuto skutečnost nejsme schopni ovlivnit.

Jeden rodič by chtěl zlepšit systém přezouvání v průběhu zimních měsíců.

 • V zimním či deštivém období umisťujeme před šatní skříňky lavici, která ohraničuje prostor pro zouvání mimo prostory, kde se klienti pohybují v přezůvkách nebo bosky. Prostor pro zouvání označíme zřetelně.

Jeden rodič by rád našel v obýváčku stůl a jídelní židličky pro děti.

 • Stůl i 2 jídelní židličky v obýváčku běžně jsou. Pokud by se někdy stalo, že tam nebudou, prosíme o kontaktování lektorky, zajistí vám je.

Jeden rodičů by uvítal lepší systém zavírání dveří mezi prostory obýváčku a WC.

 • Prosíme o konkrétní návrh, nenapadá nás možnost, jak jinak vyřešit oddělení obýváčku a WC, než dveřmi.

Se zahradou jsou klienti spokojeni, žádné výhrady na zahradu u budovy centra nebyly v dotazníku zmíněny.

 • Zahradu se snažíme udržovat pravidelným úklidem celého areálu, zahrady a ošetřováním dětského hřiště, o zeleň se starají klienti se zdravotním postižením z Terapeutických dílen MOTÝL.

Čistota prostor

Naprostá většina rodičů je spokojena s čistotou prostor v budově.

Několik rodičů ocenilo, že jsou prostory i při tak velkém počtu návštěvníků čisté a uklizené.

4. Náplň kroužku, práce lektorek, pomůcky

Většina rodičů je spokojena s náplní kroužků

S přístupem lektorů, odborností, způsobem komunikace i suplování je spokojena naprostá většina rodičů.

 • Lektoři jsou pravidelně průběžně vzděláváni v jejich znalostech a dovednostech. Díky vzdělání mohou přinést i další nápady do jednotlivých kurzů.

Pomůcky používané při aktivitách

Převážná většina rodičů je spokojena s využívanými pomůckami. Několik rodičů ocenilo, že centrum průběžně nakupuje a obměňuje nové pomůcky.

 • Každý rok se pro vás snažíme pomůcky neustále obměňovat.

5. Jednorázové akce:

Většina rodičů je spokojena s tématy, úrovní náročnosti a pochopitelnosti úkolů pro děti, včetně občerstvení a odměn. Byl oceněn samoobslužný kávovar umístěný vedle občerstvení.

6. Webové stránky:

Většina rodičů nalezne na webových stránkách centra to, co potřebují. Pro některé bylo složitější informace najít.

 • od letošního roku jsme na hlavní stránku vložili pole vyhledávání.
 • Na webu neustále pracujeme a snažíme se o přehlednost. S konkrétními dotazy a návrhy na zlepšení se mohou rodiče obracet do kanceláře RC Vlnka nebo nás kontaktovat mailem či telefonicky.

7. Náhradový systém Auksys:

Pro více než polovinu rodičů je systém přehledný a vyhovující.

 • V případě, že mají rodiče s přihlášením problémy nebo si nejsou zcela jisti při jeho obsluze, mohou se obrátit do kanceláře RC Vlnka či na e-mailovou adresu rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz nebo kancelar@motyl-plzen.cz.

Rodiče zmiňují nemožnost si lekce nahradit při plné kapacitě kurzů.

 • V systému Auksys je funkce "hlídání lekce", která vám umožní hlídat uvolnění místa v naplněném kurzu
 • Můžete se obrátit na svého lektora či do kanceláře RC Vlnka a domluvit se na individuálním řešení. RC Vlnka není povinno zajistit náhradní termíny za omluvené lekce, možnosti náhrad jsou v našem centru bonusem.

Někteří rodiče by uvítali, kdyby ostatní rodiče své děti včas omlouvali.

 • Přes časté prosby lektorů se to však stává. Jako rodinné centrum ale chápeme, že nemoc dítěte se projeví ze dne na den, proto se snažíme zohlednit obě strany (nemocné i možné náhradníky). Vždy je možnost zavolat do kanceláře a v případě plné lekce se individuálně domluvit.
 • Systémem vygenerované maily o uvolnění místa spadají v mailové poště často do složky "spam", doporučujeme si tedy prohlédnout i tuto složku.
 • V ručně psaných přihláškách se občas setkáváme s nečitelností nebo s hůře čitelným písmem rodičů a může nastat situace, kdy není v systému nastavena správná mailová adresa. To může být i důvodem k tomu, že nepřichází informační mail o uvolnění místa. Doporučujeme se obrátit do kanceláře RC Vlnka s konkrétním dotazem, kde situaci většinou okamžitě vyřešíme.

8. Vzdělávací semináře:

Někteří z dotázaných navštěvují naše vzdělávací semináře. Nejvíce je zajímají témata týkající se Péče o dítě. Jeden rodič si přeje více seminářů zaměřených na psychologii a psychoterapii.

 • Obsah seminářů přizpůsobujeme rodičům a snažíme se zařadit různorodá témata, jako např. péče o dítě, zdraví a výživa dětí, finanční a sociální problematika, psychologie, rozvoj osobnosti.....
 • S nápady a připomínkami se můžete obracet do kanceláře RC Vlnka nebo na e-mail rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz