Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Sportovní kroužky

Přispěje částkou až 500 Kč.

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let.

Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

Je potřeba vyplnit  Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte.

Podrobné informace naleznete zde.

Zdravé dítě

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 2 let včetně příspěvek na produkty pro zdravý rozvoj dítěte a cvičení pro děti.

Podrobné informace na: ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy .

Pravidelný pohyb

Přispějeme částkou 700 Kč

ČPZP v rámci prevence kardiovaskulárních chorob a obezity poskytuje pojištěncům od 18 let příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu ve výši 700 Kč.

Pravidelná pohybová aktivita, vč. plavání (netýká se lyžování, masáží, sauny, solária, a jiných regeneračních aktivit)

Podmínkou je předložení dokladu o úhradě v celkové hodnotě alespoň 1 500 Kč (alternativně možno předložit více dokladů o úhradě v minimální výši 1 500 Kč, maximální počet dokladů o úhradě: 5 ks; stáří dokladu(ů) o úhradě: doklady musí být pořízeny v roce 2022, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíců).

Podrobné informace na: ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy.