Anglická konverzace pro rodiče s dětmi

Konverzace v AJ pro rodiče s dětmi je určena pro ty, kteří si během mateřské/rodičovské dovolené chtějí udržet či zlepšit svoji AJ a usnadnit si tak nástup do pracovního prostředí. Pokud nemáte hlídání pro Vaše dítě, abyste mohl(a) chodit na běžný kurz AJ, lze spojit příjemné s užitečným: přijďte konverzovat a vezměte svého potomka s sebou! Děti si během naší konverzace budou hrát kolem nás a jejich ouškům trocha angličtiny jistě neuškodí. Konverzace probíhají ve Vám i dětem známém prostředí. Abychom pro naše děti docílili co největší bezpečnosti a zajistili tak co nejméně přerušovanou hodinu, v tělocvičně jsou jen hračky a podložky, na kterých sedíme. Po celou dobu konverzace je možnost se dětem věnovat. 

Jak hodiny probíhají:

  • Přivítání s dětmi (říkanka/básnička v AJ)
  • Úvod k tématu - běžná konverzační témata, téma je oznámeno dopředu, k dispozici je slovní zásoba, aby byla možnost se na lekci připravit
  • Samotná konverzace a diskuze
  • Rozloučení s dětmi (říkanka/básnička v AJ)

Cílem hodiny je, aby rodiče odcházeli obohaceni o novou slovní zásobu, děti si pohrály a všichni měli dobrou náladu z příjemně stráveného dopoledne.