Aerobik

Aerobik pro děti je všestranná pohybová průprava. Probíhá formou her, děti se učí první gymnastické prvky a nechybí ani oblíbená překážková dráha a závěrečné protahování. Cvičíme i s různým náčiním, čímž si děti osvojí hrubou i jemnou motoriku.

Děti se formou her naučí základní kroky aerobiku, spojování kroků do jednoduchých sestaviček. Kroužek přispívá ke správnému držení těla, přirozenému pohybu a fyzické kondici. Děti si osvojí i spolupráci s ostatními a budou součástí týmového druhu sportu.