Ing. Lucie Svobodová

Ing. Lucie Svobodová

Lektorka Jógy, Tanečků a Motýlí miniškolky

Lektorské činnosti cvičitele a práci s dětmi jsem se začala věnovat v roce 2009, kdy jsem byla na mateřské dovolené. Tři roky jsem vedla cvičení rodičů s dětmi a cvičení dětí předškolního věku v TJ Plzeň - Újezd. V roce 2010 jsem dokončila kurz učitele  jógy III. třídy.  

Od září 2011 lektoruji kurzy jógy pro dospělé i jógu pro děti.  Od roku 2013/14 vedu taneční kroužek pro děti předškolního věku.

 Protože mi obor velmi baví a zajímá, snažím se dále prohlubovat praxi a vzdělávat se. Semináře a kurzy: Celostátní seminář Dětská jóga 2011, seminář Jóga a skolioza s americkou lektorkou Bobbie Fultz, mezinárodní workshopy Iyengarovy jógy s Gabriellou Giubilaro a Chantal Leroy, seminář Principy zdravého pohybu s L.Oravcovou, Kongres inteligentního pohybu 2014, taneční kurz s I.Bartůňkem 2015. V červnu 2014 jsem dokončila kurz pro učitele jógy II. třídy u České akademie jógy, která tyto kurzy organizuje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou- Fakultou tělesné výchovy a sportu (UK-FTVS).

Vystudovala jsem ZČU, obor Podnikové inženýrství a management, mám tři děti.

Taneční kroužek

Taneční kroužek je určený pro děti od 3-6 let, je rozdělený do  dvou skupin dle věku. Lekci začínáme rozehřátím a důkladnou rozcvičkou při hudbě či s básničkou. Po té se učíme jednoduché tanečky - pohybem vyjádříme náladu či text písně. Děti předškolního věku se výborně učí napodobováním a pozorováním pohybu. Se staršími dětmi zkoušíme i jednoduché kroky, útvary či výměnu pozic. Na kroužku si děti osvojují nové pohybové dovednosti, smysl pro rytmus, orientaci v prostoru i spolupráci při tanci ve skupině či ve dvojicích. Část hodiny věnujeme i cvičení na nářadí, které rozvíjí obratnost nebo kolektivní hře. Kroužek pravidelně vystupuje 2-3x ročně na jednorázových akcích RC Vlnka.

Vzhledem ke své jógové specializaci mi záleží na tom, aby se děti zdravě a všestranně hýbaly a aby na kroužek chodily rády. Naším mottem je: “Písnička potěší srdíčko, taneček protáhne tělíčko.“

Jóga pro dospělé a Jóga pro děti

Jógu pokládám za velmi vhodný doplněk k tendencím současné doby. Lidé zde nachází zdravé protažení, relaxaci, chvíli pro sebe.

 Ve svých  lekcích jógy se snažím propojovat tradiční jógu s moderními poznatky fyzioterapie. V hodině jógy se najde prostor a čas na cvičení hlubokého svalového systému, protažení zkrácených svalů, posílení ochablých svalů, hlubší uvolnění svalového napětí, které přináší uvolnění psychické. Správné držení těla a lepší pohybové stereotypy si postupně z lekcí přinášíme do všedních aktivit či do sportu. Motto: “Blázen je ten, který dělá věci stále stejně a očekává jiné výsledky.“