Edita Bourová

Lektorka angličtiny

Angličtina je velice vhodná jako první cizí jazyk, neboť má nenáročný systém časování a skloňování.
Při výuce využívám učení nápodobou, které je dětem přirozené. Tento způsob výuky se velice osvědčuje při trénování výslovnosti. Slovní zásobu čerpám z témat, která jsou dětem známá a blízká (rodina, zvířata, barvy...), postupně je rozvíjíme. Respektuji věk dětí a jejich schopnost soustředit se na omezenou dobu, proto podle aktuální situace střídám aktivity vyžadující soustředění s uvolňujícími činnostmi. Důsledně využívám principu častého opakování. Z každé hodiny si děti odnášejí pracovní list, kde jsou zaznamenána nová slovíčka včetně výslovnosti, aby mohli rodiče doma s dětmi trénovat. 

Vaše dítě si uvědomí, že existují další jazyky, navykne si jazyku učit a nebude pro něho problém v tom nadále pokračovat.